Showcased

All New & Used Harley-Davidson® V-Rod Night Rod™ (182 results)
Sort By
Used 2011 Harley-Davidson® Night Rod® Special
Night Rod® Special
Westhaven, Utah
$9,500
Listed on 11/11/2016
Used 2013 Harley-Davidson® V-Rod® Night Rod® Special
V-Rod® Night Rod® Special
Robbinsville, New Jersey
$11,500
Listed on 12/26/2016
Used 2013 Harley-Davidson® V-Rod® Night Rod® Special
V-Rod® Night Rod® Special
Strongsville, Ohio
$11,800
Listed on 7/2/2016
Used 2015 Harley-Davidson® V-Rod® Night Rod® Special
V-Rod® Night Rod® Special
Murfreesboro , Tennessee
$13,000
Listed on 4/17/2017
Used 2006 Harley-Davidson® V-Rod® Night Rod®
V-Rod® Night Rod®
Big Bend, Wisconsin
$6,499Dealer
Listed on 4/21/2017
Used 2006 Harley-Davidson® V-Rod® Night Rod®
V-Rod® Night Rod®
Pacific Junction, Iowa
$6,888Dealer
Listed on 3/8/2017
Used 2008 Harley-Davidson® V-Rod® Night Rod®
V-Rod® Night Rod®
Riverdale, Iowa
$7,995Dealer
Listed on 4/14/2017
Used 2007 Harley-Davidson® V-Rod® Night Rod®
V-Rod® Night Rod®
Short Hills, New Jersey
$7,995
Listed on 4/8/2017
Used 2006 Harley-Davidson® V-Rod® Night Rod®
V-Rod® Night Rod®
Marina Del Rey, California
$7,995Dealer
Listed on 10/12/2016
Used 2007 Harley-Davidson® V-Rod® Night Rod® Special
V-Rod® Night Rod® Special
Sheboygan, Wisconsin
$7,999Dealer
Listed on 1/25/2017