Santa Maria Harley-Davidson

Santa Maria Harley-Davidson

2022 N. Preisker Lane (View on a map)

Santa Maria, California 93454

(844) 714-7306


www.santamariaharley.com

62 Motorcycles
New 2019 Harley-Davidson® Sportster® Iron 883™

2019 Harley-Davidson® XL883N

Sportster® Iron 883™
Santa Maria, California
CallDealer
Listed on 1/18/2019
Used 2005 Harley-Davidson® Heritage Softail® Classic

2005 Harley-Davidson® FLSTC/I

Heritage Softail® Classic
Santa Maria, California
$8,999Dealer
Listed on 1/9/2019
Used 2015 Harley-Davidson® Sportster® SuperLow® 1200T

2015 Harley-Davidson® XL1200T

Sportster® SuperLow® 1200T
Santa Maria, California
$7,999Dealer
Listed on 1/9/2019
Used 2011 Harley-Davidson® Road King® Classic

2011 Harley-Davidson® FLHRC

Road King® Classic
Santa Maria, California
$13,999Dealer
Listed on 1/7/2019
Used 2017 Harley-Davidson® Street Glide® Special

2017 Harley-Davidson® FLHXS

Street Glide® Special
Santa Maria, California
$21,999Dealer
Listed on 1/7/2019
New 2019 Harley-Davidson® Tri Glide® Ultra

2019 Harley-Davidson® FLHTCUTG

Tri Glide® Ultra
Santa Maria, California
CallDealer
Listed on 12/23/2018
Used 2017 Harley-Davidson® Road King® Special

2017 Harley-Davidson® FLHRXS

Road King® Special
Santa Maria, California
$20,999Dealer
Listed on 12/21/2018
Used 2007 Harley-Davidson® Sportster® 883 Custom Patriot Special Edition

2007 Harley-Davidson® XL883C

Sportster® 883 Custom Patriot Special Edition
Santa Maria, California
$6,499Dealer
Listed on 12/21/2018
Used 2010 Harley-Davidson® Tri Glide™ Ultra Classic®

2010 Harley-Davidson® FLHTCUTG

Tri Glide™ Ultra Classic®
Santa Maria, California
$21,999Dealer
Listed on 12/20/2018
Used 2010 Harley-Davidson® Electra Glide® Ultra Limited

2010 Harley-Davidson® FLHTK

Electra Glide® Ultra Limited
Santa Maria, California
$11,999Dealer
Listed on 12/18/2018
Used 2007 Harley-Davidson® Street Glide®

2007 Harley-Davidson® FLHX

Street Glide®
Santa Maria, California
$12,999Dealer
Listed on 12/18/2018
New 2019 Harley-Davidson® Street Glide® Special

2019 Harley-Davidson® FLHXS

Street Glide® Special
Santa Maria, California
CallDealer
Listed on 12/17/2018
New 2019 Harley-Davidson® Street Glide®

2019 Harley-Davidson® FLHX

Street Glide®
Santa Maria, California
CallDealer
Listed on 12/17/2018
New 2019 Harley-Davidson® Softail® Fat Boy® 114

2019 Harley-Davidson® FLFBS

Softail® Fat Boy® 114
Santa Maria, California
CallDealer
Listed on 12/13/2018
New 2019 Harley-Davidson® Road King®

2019 Harley-Davidson® FLHR

Road King®
Santa Maria, California
CallDealer
Listed on 12/13/2018
New 2019 Harley-Davidson® Street® 750

2019 Harley-Davidson® XG750

Street® 750
Santa Maria, California
CallDealer
Listed on 12/13/2018
Used 2014 Harley-Davidson® CVO® Electra Glide® Ultra Limited

2014 Harley-Davidson® FLHTKSE

CVO® Electra Glide® Ultra Limited
Santa Maria, California
$23,999Dealer
Listed on 12/10/2018
Used 2015 Harley-Davidson® Street™ 500

2015 Harley-Davidson® XG500

Street™ 500
Santa Maria, California
$5,499Dealer
Listed on 12/9/2018
New 2019 Harley-Davidson® Road King® Special

2019 Harley-Davidson® FLHRXS

Road King® Special
Santa Maria, California
CallDealer
Listed on 12/9/2018
Used 2013 Harley-Davidson® Softail® Slim

2013 Harley-Davidson® FLS

Softail® Slim
Santa Maria, California
$9,999Dealer
Listed on 11/30/2018